Detaily

Web:http://www.fecas.sk/

Klient:FECAS Marián Šmárik

Typ:prezentačná stránka

Realizácia:2014


O projekte

Stránka Fecas prezentuje činnosť rovnomennej spoločnosti Mariána Šmárika, ktorá sa zaoberá kanalizačnými službami, ako napr. čistenie a vývoz žúmp a septikov, odčerpávanie a čistenie čističiek odpadových vôd, TV monitoring kanalizácie a iné.


softstudio_monitor