Milí tretiaci,
nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť získať fotografa na svoju stužkovú slávnosť zadarmo. Stačí, ak si u nás objednáte fotografie na maturitné oznámenia, poviete o nás svojim kamarátom a budete zaradení do súťaže. Víťaza vyžrebujeme v súlade s Pravidlami súťaže.

 • Špeciálna cena pri príležitosti súťaže – 10€, cena zahŕňa nafotenie, spracovanie a vyretušovanie 3 rôznych fotografii a tlač 135 kusov fotografii
 • 10% zľava pre tých, čo si objednajú fotenie do konca júna
 • 10% zľava pre tých, čo majú u nás podpísanú objednávku na stužkovú (video, DJ alebo fotenie)
 • Trieda, na odporúčanie ktorej si objedná fotenie na oznamka iná trieda, dostane ako odmenu fotky o rozmere 10x15 cm zadarmo pre všetkých, čo sa fotili
 • Podmienkou účasti v súťaži je nafotenie celej triedy! Prípadne tolerancia neúčasti 10% študentov.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo objednania fotografovania nás kontaktujte mailom na [email protected]

Pravidlá súťaže „Vyhraj fotografa na stužkovú“

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže „Vyhraj fotografa na stužkovú“ je spoločnosť Igor Janic – Soft Studio so sídlom Gaštanová 50, 010 07 Žilina, IČO: 46244760 (ďalej len Usporiadateľ).

2. Trvanie súťaže

Začiatok súťaže je dňa 1.5.2012 a ukončenie sa stanoví podľa dátumov stužkových slávnosti jednotlivých tried, ktoré sa zúčastnia súťaže. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky, v okresoch Žilina, Martin, Kysucké Nové Mesto, Bytča a Považská Bystrica.

3. Účasť v súťaži

Súťaže sa môžu zúčastniť maturanti škôl (ďalej len Účastník), ktorých stužková slávnosť sa bude konať v školskom roku 2012/2013 a splnia nasledujúce podmienky:

 • objednajú si fotografovanie celej triedy na maturitné oznámenia, zaplatia zálohu, po fotografovaní, spracovaní fotiek prevezmú výsledok a zaplatia dohodnutú sumu
 • súhlasia so zverejnením fotografií na webových stránkach spoločnosti Soft Studio a na Facebook fanúšikovskej stránke Soft Studio

4. Výhry

Typ výhry závisí od počtu zúčastnených tried. Aktuálny počet zapojených tried bude verejne dostupný a pravidelne aktualizovaný. Finálny počet tried sa počíta v čase uzávierky súťaže.

Počet zapojených tried Výhra – žrebovanie Výhra – FB hlasovanie
3-4 Projekcia na stužkovú -
5-9 Live projekcia na stužkovú Projekcia na stužkovú
10+ Fotograf na stužkovú Live projekcia na stužkovú

 

5. Žrebovanie

Víťaznú triedu súťaže určí zlosovanie, ktoré sa uskutoční v deň určený usporiadateľom, najneskôr však 30.9.2012. Výhru (podľa bodu 4 týchto pravidiel) získa náhodne vyžrebovaný Účastník. Žrebovanie bude verejné a budú naň e-mailom pozvaní zástupcovia všetkých Účastníkov, najneskôr 7 kalendárnych dní vopred.

6. Hlasovanie

V prípade zapojenie 5 a viac tried do súťaže dôjde okrem žrebovania aj k internetovému hlasovaniu. Poradie súťažiacich určí internetové hlasovanie. Hlasovanie prebehne na Facebooku, fanúšikovskej stránke „Soft Studio“ – www.facebook.com/softstudio , kde budú umiestnené fotoalbumy s jednotlivými oznamkovými fotografiami. Poradie bude určené podľa počtu získaných „Páči sa mi to“ („Like“). Výhru (podľa bodu 4 týchto pravidiel) získa Účastník, v ktorého albume sa nachádza fotografia s najvyšším počtom hlasov. Do hlasovania budú započítané „Like“ len od fanúšikov stránky „Soft Studio“. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže triedu, ktorá poruší pri hlasovaní etický kódex, tzn. bude na hlasovanie používať účty vytvorené len za účelom hlasovania a podobné praktiky.

7. Odovzdávanie výhier

Výhercovia budú uverejnení na webovej stránke www.softstudio.sk a na Facebook stránke www.facebook.com/softstudio . Výhry budú odovzdané osobne Usporiadateľom do 14 dní od ukončenia hlasovania v triedach výhercov. Výherca podpíše Záväznú objednávku služieb na Stužkovú slávnosť, ktorá bude obsahovať vyhratú službu s nulovou cenou. V prípade, že výherca už má podpísanú Záväznú objednávku so zvolenými rôznymi službami, bude táto objednávka upravená a ceny prispôsobené podľa výhry. Výhru „Live projekcia na stužkovú“ je možné využiť len pri objednaných video službách z ponuky Usporiadateľa, v opačnom prípade je nahradená výhrou „Projekcia na stužkovú“.

8. Osobné údaje a osobnostné práva

 • Zapojením sa do súťaže dáva každý Účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž na marketingové účely Usporiadateľa a ich poskytnutie je dobrovoľné, pričom s osobnými údajmi Účastníkov súťaže bude naložené v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 • Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.
 • Účastník súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.
 • Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas na zverejnenie fotografií, zvukových a obrazových záznamov svojej osoby ako aj priebehu celej stužkovej na propagačné, reklamné a marketingové účely Usporiadateľa.

9. Záverečné ustanovenia

 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže, poprípade celú súťaž bez náhrady zrušiť, ak počet zúčastnených maturitných tried nebude dostačujúci, t.j. minimálne 3.
 • Zverejnené výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.
 • Účastníci súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Usporiadateľa, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
 • Účastníci súťaže nemajú právny nárok na finančnú náhradu v prípade nevyužitia vyhranej služby.
 • Výhra je neprenosná na iného Účastníka.
 • Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Usporiadateľa.

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 1.5.2012.